Sunday, May 24, 2020

Vrste fobija


Prema psihodinamskoj teoriji fobija se definiše kao neopravdani, nestvarni i ponavljani strah od predmeta, osoba i okolnosti. Osoba prepoznaje nerazumnost fobičnog straha, ali ne uspeva da ga se voljno oslobodi. Fobični objekt ne predstavlja stvarni i zastrašujući objekt od koga se osoba plaši nego objekt na koga je premeštena strepnja i fobični simptom ima simboličko značenje (Freud, 1926). Za razliku od realnog straha, koji je normalna ljudska reakcija  na stvarno opasne okolnosti, predmete ili osoba i ima funkciju adaptacije i zaštite, fobija nema funkciju prilagođavanja već težnju da parališe organizam (Tadić, 2003). Osobe koje doživljavaju fobijske strahove svesne su njihove iracionalnosti i nelogičnosti, ali nisu u stanju da nađu adekvatno obrazloženje za njihov nastanak. Kod fobija, prvobitni objekt straha je zamenjen nekim drugim objektom, dok je pravi izvor straha potisnut.
U nastavku sledi spisak fobija koje neko može razviti.

agateofobija - strah od ludila
ablutofobija - strah od kupanja
agirofobija - strah od ulica i raskrsnica
agorafobija - strah od otvorenih prostora
agrafobija - strah od seksualnog zlostavljanja
aerofobija - strah od letenja
akvafobija - strah od vode
akrofobija - strah od visine
algofobija - strah od bola
aliumofobija - strah od belog luka
alodoksafobija - strah od mišljenja
amaksofobija - strah od vozila ili vožnje
ambulofobija - strah od hodanja
angrofobija - strah od ljutnje
androfobija - strah od odraslih muškaraca
ankraofobija - strah od vetra
antofobija - strah od cveća
antropofobija - strah od ljudi
apeirofobija - strah od beskonačnosti
arakibutirofobija - strah da se puter od kikirikija ne zalepi za nepce
aritmofobija - strah od brojeva
astrafobija - strah od grmljavine, munja
atelofobija - strah od nesavršenosti
aulofobija - strah od flauta
aurofobija - strah od zlata
autofobija - strah od samog sebebaizofobija - strah od pada
balistrofobija - strah od projektila
belomofobija - strah od igle
bibliofobija - strah od knjiga
blenofobija - strah od neugodnih tečnosti, sluzi
bromidofobija - strah od telesnih mirisa
brontofobija - strah od nevremena, grmlljavine

vestiofobija - strah od odela(egzibicionizam)
vikofobija - strah od veštica

gamofobija - strah od braka
geliofobija - strah od smeha
genofobija - strah od seksa
gimnofobija - strah da će nas neko videti nagog
ginekofobija - strah od žena
glosofobija - strah od javnog nastupa (govora)

dadaskalienofobija - strah od odlaska u školu
dementofobija - strah od ludila
demonofobija - strah od demona
dendrofobija - strah od drveća
dentofobija - strah od zubara
decidofobija - strah od donošenja odluka
dikefobija - strah od pravde
dipsofobija - strah od pijenja
dismorfofobija - strah od sopstvene pojave
distihofobija - strah od nesreća
doksofobija - strah od primanja pohvala
dromofobija - strah od prelaska ulica

eisoprofobija - strah od ogledala i videti sebe u ogledalu
eklesiofobija - strah od crkava
ekofobija - strah od sopstvenog doma
eleuterofobija - strah od slobode
emetofobija - strah od povraćanja
endorfobija - strah od osećanja sreće i zadovoljstva
enisofobija - strah od kritika i priznanja greha
epistaksiofobija - strah od krvarenja iz nosa
ergofobija - strah od rada
eritrofobija - strah od crvenjenja ili crvene boje
eufobija - strah od dobrih vesti

zelofobija - strah od ljubomore
zeusofobija - strah od Boga
zuigerfobija - strah od usisivača

ideofobija - strah od novih ideja
ilingofobija - strah od vrtoglavice
itifalofobija - strah od ukrućenog penisa(erekcije)

jatrofobija - strah od lekara
kakofobija - strah od ružnoće
kaligenofobija - strah od lepih žena
kardiofobija - strah od srca ili bolesti srca
karnofobija - strah od mesa
karcinofobija - strah od raka (bolesti)
katoptorofobija - strah od ogledala
kenofobija - strah od praznog prostora
kirofobija - strah od rukovanja
klaustrofobija - strah od zatvorenih prostora
klinofobija - strah od kreveta i ležanja u krevetu
koimetrofobija - strah od groblja
koitofobija - strah od polnog odnosa
kopridofobija - strah od prostitucije i polnih bolesti
koprofobija - strah od izmeta
korofobija - strah od plesa i igranja
ksenoglosofobija - strah od stranih jezikalalofobija - strah od pričanja, govora
ligrofobija - strah od povišenog glasa
limnofobija - strah od jezera
linonofobija - strah od kanapa, gajtana i vezivanja
lokiofobija - strah od rađanja

mastigofobija - strah od kažnjavanja
medomalakutofobija - strah od gubljenja erekcije
melanofobija - strah od crne boje
menofobija - strah od menstruacije
mizofobija - strah od prljavštine i zaraze
monofobija - strah od samoće

nekrofobija - strah od bolesti uopšte
niktofobija - strah od mraka
nozofobija - strah od bolesti uopšte
nozokomefobija - strah od bolnica
nudofobija - strah od golotinje
numerofobija - strah od brojeva

olfaktofobija - strah od mirisa
ombrofobija - strah od kiše
oneirofobija - strah od snova
onomatofobija - strah da će se čuti određena reč
opiofobija - strah od lečenja opioidima
ortofobija - strah od vlasništava
ohlofobija - strah od gužve (rulje)

pagofobija - strah od leda i smrzavanja
panfobija - strah od svega
papafobija - strah od pape
paraskevitriskaidekafobija - strah od petka trinaestog
partenofobija - strah od lepih devojaka
pediofobija - strah od lutaka
pekatofobija - strah od greha
peladofobija - strah od ćelavih ljudi
penterafobija - strah od svekrve ili tašte
pirofobija - strah od vatre
plutofobija - strah od bogatstva
pogofobija - strah od tuđe brade
potamofobija - strah od reke i vode koja teče
prozofobija - strah od napretka
proktofobija - strah od anusa
pterigofobija - strah od letenja


sajberfobija - strah od kompjutera
sajprifobija - strah od kurvi
siderodromofobija - strah od vozova
simetrofobija - strah od simetrije
sitofobija - strah od hrane
skolinofobija - strah od škole
sofofobija - strah od učenja
socijalna fobija - strah od društva
sciofobija - strah od senke

talmatofobija - strah od močvara
tanatofobija - strah od smrti
tafofobija - strah od pomisli da će biti živ sahranjen
tahofobija - strah od brzine
teratofobija - strah od rađanja čudovišta
tetrafobija - strah od broja 4
tehnofobija - strah od napredne tehnologije
tokofobija - strah od rađanja
tonzurofobija - strah od šišanja
tripanofobija - strah od injekcije i drugih uboda
triskaidekafobija - strah od broja 13
trihofobija - strah od kose
tropofobija - strah od promena

uranofobija - strah od raja
fagofobija - strah od gutanja hrane, jedenja
fazmofobija - strah od duhova
filematofobija - strah od ljubljenja
filofobija - strah od zaljubljivanja
fobatrivofobija - strah od trivijalnosti vezane za fobije
fobofobija - strah od straha
fotofobija - strah od svetlosti
frigofobija - strah od hladnoće
fronemofobija - strah od razmišljanja


hagiofobija - strah od svetaca i svetih predmeta
hadofobija - strah od pakla
hapetofobija - strah od dodira
harpaksofobija - strah od pljačke
hedonofobija - strah od osećaja prijatnosti
heksakosiohekekontaheksafobija - strah od broja 666
hemofobija - strah od krvi
hipotomnostroseskvipedaliofobija - strah od dugih reči
histerofobija - strah od konverzacionog konflikta
hodofobija - strah od putovanja
homiklofobija - strah od magle
hoplofobija - strah od pištolja
hrematofobija - strah od novca

Lečenje fobija može biti farmakološko i psihoterapeutsko. Fobije su  pogodno i zahvalno područje za psihoanalitičku psihoterapiju. Osim individualne analitičke psihoterapije fobija, sa uspehom se primenjuje i grupna psihoanalitički orijentisana terapija. Pored psihoanalitičke psihoterapije u lečenju fobija koriste se i kognitivno-bihejvioralna i suportivna psihoterapija.


Jelena Krstić, psiholog
Kontakt: nikolic.jeka@gmail.com 

Korišćeni izvori:

Tadić, N. (2003). Psihijatrija detinjstva i mladosti, Naučna KMD
 https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.