Wednesday, June 10, 2020

Donald Malcer-o estetskom sukobu, seksualnosti i psihoanalizi kao umetnosti
Donald Melcer (1922-2004.) rođen je u Nju Džersiju, SAD, a studirao je medicinu na univerzitetu Jejl, a kasnije i na koledžu Albert Ajnštajn u Njujorku. Završio je psihijatrijsku obuku u St. Luisu, Misuri, i odlučio je da se bavi dečjom psihijatrijom, zanimajući se za ideje Melani Klajn. Godine 1954. uspeo je da se zaposli u Londonu u vazduhoplovstvu SAD-a gde je radio kao dečji psihijatar. Započeo je analizu s Melani Klajn i ubrzo nakon toga napustio je vojnu službu i primljen je na obuku u Britanskom psihoanalitičkom društvu.

Sa odraslima je radio pod supervizijom Hane Segal i Herberta Rosenfelda, a nastavio je da trenira i kao dečji analitičar, kombinacija koju su to vreme često preduzimali talentovani mladi analitičari. Njegove studije slučajeva dece nadgledali su Beti Džozef, Ester Bik i Hana Segal. Naknadno je bio pod velikim uticajem prijateljstva sa Rogerom Monei-Kirleom i Vilfredom Bionom. Hranjen bogatstvom analitičkog razmišljanja u Britanskom društvu 1950-ih i 60-ih, postao je analitičar za obuku i traženi supervizor, a takođe je razvio bliske veze sa dečjim psihoterapeutima koji su se obučavali u Klinici Tavistok tokom treninga koji je započela Ester Bik na poziv Džona Bolbija. Takođe mu je bilo značajno članstvo u grupi Imago, koja je okupila ugledne istoričare umetnosti, filozofe i psihoanalitičare i koja je produbila njegovo interesovanje za estetsko iskustvo.

Njegovi psihoanalitički spisi su opsežni i doveli su do ogromnog interesovanja za njegove ideje. To mu je pružilo brojne mogućnosti putovanja i predavanja u inostranstvu. Posle prekida veze sa Britanskim društvom početkom 1980-ih, kao posledica neslaganja oko organizacije Društva i prilično gorkih ličnih neprijatelja, nastavio je da živi i vežba u Oksfordu. Njegove ideje učitelja bile su posebno cenjene u Južnoj Americi, ali i širokoj Evropi. Takođe je održavao veze sa dečjim psihoterapeutima preko svoje treće supruge Marte Haris koja je vodila obuku dečije psihoterapije u Tavistoku.

Iako je Melcer proveo mnogo godina radeći s teškim pacijentima obolelim od šizofrenije i autizma, polako je, tokom rada shvatao da je rad sa normalnom populacijom složeniji ali i korisniji za učenje. Psihopatologija može, na prvi pogled, izgledati komplikovano, ali ovo je zapravo površan utisak, na isti način kao što ličnost (prema Bionu) izmišlja laž, dok istina ne može biti izmišljena i mora se otkriti. Istina normalnog razvoja je zapanjujuća i teška za razumevanje, a kada bolje shvatimo šta se dešava u normalnom razvoju, mnogo je lakše videti u kom se trenutku patologija pojavila i kako je došlo do zaglavljivanja ili odstupanja u normalnom življenju. Uz dovoljno negujuće okruženje, normalan razvoj može da bude lak i prirodan. Zahvaljujući Bionovim idejama, postalo je relevantnije usredsrediti se na poteškoće normalnog razvoja i razlikovati to od jednostavnog prilagođavanje porodičnim ili kulturnim očekivanjima.Plan psihoanalize nije bio lečenje simptoma ili omogućavanje pacijentu poštovanje, već upoznavanje pacijenta sa sobom kako bi mogao da otkrije istinu o sebi, što bi mu tada omogućilo unutrašnji rast. To je dovelo do potrebe - koju su Bion i Melcer snažno osetili - da se proširi estetska dimenzija psihoanalize i poveže umetnost i književnost. Umetnost i literatura imali su vekovno iskustvo u održavanju vitalne iskre razvoja i predstavljene su kao neophodno sredstvo koje doprinosi terapeutskom kvalitetu odnosa između analitičara i analizanda. To se prilično razlikovalo od prvobitne Frojdove koncepcije o psihoanalizi - na što je i sam Frojd upozoravao da je ograničena u svojoj moći objašnjavanja. Veze koje su je povezivale sa umetnošću i literaturom bile su od vitalnog značaja.

U tom je kontekstu odlika Melcerovog stava o psihoanalizi bilo možda zapažanje  da psihoanalitički proces doživljava kao estetski proces. Jednom kada se psihoanaliza identifikuje kao estetsko iskustvo, umetničke discipline postaju važne za psihoanalizu. Melcer nije bio književna ličnost; ali je bio zavisnik od knjiga. Dugo je bio zavisan od umetnosti i znao je mnogo o filozofiji estetike. Ovo interesovanje za umetnost potiče iz perioda kada je imao osam godina i kada su se njegovi imućni roditelji na šest meseci odselili od kuće i poveli ga na veliku turneju po Evropi da bi videli umetnost i kulturu Evrope. Na tom putu su kupovali i naručivali slike poznatih umetnika. Knjiga koju je zapamtio kao značajnu iz svog detinjstva i koja je imala veliki uticaj na njega bila je Vini Pu, koja ga je, kako je rekao, pretvorila u anglofila.

Nakon studija medicine i praktikovanja dečije psihijatrije u Sjedinjenim Državama, krajem rata pojavila se prilika da ponovo putuje u Evropu i on je odlučio da traži da se podvrgne ličnoj analizi kod Melani Klajn. Svoju analizu s njom opisao je kao 'divlju vožnju'. (Bio je veliki ljubitelj konja.)
U pismu koje je pisao prijatelju opisao ju je kao ženu koja je zgodna čak i u sedamdesetim, koja se lepo oblačila i nosila velike kape. Živela je sama sa sobaricom, sekretaricom i mačkom u  stanu na prvom spratu u Hampsteadu. Sa njim kao pacijentom imala je vrlo formalan odnos, ali nije bila hladna. Bila je pažljiv posmatrač i slušalac, puna svojih zapažanja. U trenutku odvijanja neke katastrofe ili nesreće, delovala je vrlo snažno i neustrašivo. Iz javnih situacija znao je da može biti agresivna i prezirna. Činilo se da nije imuna na zavođenje ili laskanje, ali mogla je biti vrlo dvosmislena kada je u pitanju lični doživljaj prema analitičarima. Volela je da svira klavir.

Kada je Klajnijeva umrla, on je u stvari još uvek bio na analizi kod nje, ali uprkos tome što su ga neki stariji članovi psihoanalitičke zajednice nagovarali da nastavi analizu s nekim drugim, on to nikada nije učinio. Možda je to bio početak njegovog odstupanja od britanskog društva; a takođe i početak njegovog stava (poput Biona) da je, u suštini, ono što analizand nauči u toku procesa samoanalize da se nikad u potpunosti ne može izlečiti od samog sebe. Kasnije se Melcer formalno odvojio od Britanskog društva, zahvaljujući svojim pogledima na psihoanalitički trening. Verovao je da postoji opasnost od pretvaranja psihoanalize u instituciju za  kontrolu misli i tiraniju, i nikada se nije ustručavao da iznese svoje stavove. On je i sam uvek bio  strastveno zainteresovan za podučavanje, jer je verovao da će psihoanaliza nastaviti da živi samo preko svojih praktičara, a ne kroz knjige i teorije. Marta Haris omogućila mu je da predaje psihoanalitičku teoriju studentima psihoterapije na Klinici Tavistok. Nastavni ambijent Tavistoka u ono doba pokazivao je težnju ka „učenju iz iskustva“. Obrazovni principi koje je on zastupao trebali su da nadahnjuju a ne da dogmatizuju i on se tih principa i pridržavao u svom budućem radu sa mnogim psihoanalitičkim grupama u različitim zemljama.


Kao i Bion, Melcer je u svojim ranim fazama psihoanalizu shvatio kao nauku o umetnosti, koja se mora koncentrisati na učenje posmatranja i opisivanja mentalnih događaja koji se odvijaju tokom seansi. Međutim, uvek je upozoravao da teoriju ne treba mešati sa objašnjenjem. Smatrao je da je teorija neophodna da bi se omogućilo opažanje. Poznate pojave mogu se razlikovati od nepoznatih pojava koje su uočljive izvan teorijskog okvira. Zatim, moguće je proširiti postojeću teoriju svaki put malo dalje, kako bi se omogućila nova zapažanja. Melcer je bio jedan od prvih autora koji je opisao unutrašnje konflikte između dela selfa koji je sposoban da doživljava nezavisnost i realističnije objektne odnose i drugog dela koji zauzima ismevajući stav i konstantno gura osobu u pravcu besplodnih, destruktivnih i samodestruktivnih ciljeva. Smatrao je da postoji značajna razlika u načinu funkcionisanja unutrašnjih objekata tako da termin superego koristiti da bi se ukazalo na zabranjujuće i inhibirajuće funkcije, a ego ideal na zaštićujuće i ohrabrujuće funkcije. Glavna osobina koju treba da poseduje svaki analitičar, po njegovom mišljenju, jeste dobrota. Ljubaznost znači velikodušnost, snažnost, spremnost za žrtvovanje i kapacitet za intenzivni emocionalni odnos sa drugim osobama.

 
Projektivna i intruzivna identifikacija

Ove dve vrste identifikacije označavaju razliku između komunikativne, projektivne identifikacije (neophodne za razvoj) i patoloških pokušaja kontrole majke / objekta. To je razlikovanje koje je Melceru postalo jasno u kontekstu proučavanja Bionovog dela, a izloženo je u studijama proširene metapsihologije.
Melcer je razjasnio kako je prvobitno shvatanje Melani Klajn pozicija razvoja (paranoidno-šizoidne i depresivne pozicije), potrebno revidirati i posmatrati ih kao polje u kojem suprotstavljeni stavovi neprekidno žele biti dominantni i čiji se status stalno menja. Slika koja se pojavljuje na kraju ovoga, jeste da su u dijalogu bebe sa majkom komunikativna projektivna identifikacija i introjektivna identifikacija komplementarni pokreti koji treba da rade zajedno. S druge strane, intruzivna identifikacija karakteristika je paranoidno-šizoidne pozicije i predstavlja bebinu tiransku kontrolu. Ipak, u svakom trenutku, svako ljudsko biće ima složen mentalni sklop koji uključuje i ispitivačke i paranoidne stavove. U suštini posmatraju se unutrašnji odnosi između majke i bebe koji stalno postoje i koji se neprestano revidiraju kroz sukob između razvojnih i anti-razvojnih snaga.

 Adhezivna identifikacija

Izraz koji označava vrstu narcističke identifikacije nastale u okviru postklajnijanskog razvoja psihoanalitičke misli. Povezana je sa fenomenima imitacije koji uzimaju u obzir formalne i površne elemente predmeta (Meltzer, 1979). Ovaj proces proučavali su Melcer i Ester Brik, on radeći sa decom obolelom od autizma a ona posmatrajući novorođenčad i psihotičnu decu i pacijente. Adhezivna identifikacija se koristila da bi se opisala određena vrsta “lepljenja” za objekat koji se opaža preko kožnih senzacija i koji drži bebu “na okupu”. Smatra se da ovo iskustvo prethodi introjekcijama i projekcijama koje podrazumevaju doživljaj dubine i trodimenzionalnog prostora koji odmah nakon rođenja nije opojmljen kao takav. Lepljenje za objekat praćeno je doživljajem rasparčavanja ako se beba i takav objekat razdvoje ili ako objekat zakaže. Povezana je sa poteškoćama u konstituisanju fantazije o unutrašnjem ili mentalnom prostoru i njegovih ekvivalenta u predmetima, kojima bi tako nedostajala unutrašnjost. Odnosi se na iskustva prelaska sa senzo-perceptivnog (biološkog) na psihološki nivo. Identifikacija lepka nalazi se u izvoru mentalnog funkcionisanja i učestvuje u stvaranju narcističke organizacije. Ideja o adhezivnoj identifikaciji pokazala se korisnom u proučavanju autistične dece i radu sa njima (Meltzer, 1975).   

Estetski sukob
Ovo je Melcerova reinterpretacija psihoanalitičkog koncepta ambivalencije.  Njegov pogled na tradicionalnu Klajnijevu dihotomiju između zavisti i zahvalnosti,  paranoidnih i depresivnih stanja, postepeno se rekonfiguriše kao rezultat zanimanja  za klinički materijal kao i Bionova razmišljanje, posmatranjem beba i poznanstvom sa  engleskim pesnicima. Izraz "estetski sukob" proizilazi iz "mržnje" koju je iskusio Miltonov  sotona pri prvom pogledu na lepotu sveta i njegovu zavist zbog mogućnosti da ga je Bog stvorio za neku bebu osim sebe. Umesto životnih i smrtnih instinkta, postoji ljubav i mržnja  prema majci ili objektu, počev od trenutka rođenja. Iz toga sledi da novorođenče mora pronaći  neko sredstvo za pomirenje ova dva suprotstavljena osećanja. To je u skladu sa onim što pesnici  demonstriraju i ključno je da se normalan razvoj shvati kao složeniji od patologije. „Nova ideja“  u bilo kojoj životnoj fazi uvek je ponovo doživljavanje lepote sveta koja se za bebu prvi put pojavljuje  u majci, a ona joj uzvraća. Melcer opisuje ovu originalnu postavku estetskog sukoba na sledeći način: "Nijedan događaj iz života odraslih nije predviđen da probudi naše strahopoštovanje prema lepoti  i čudima se zamršenim delovanjem onoga što nazivamo priroda kao događaj rađanja. Nijedan cvet ili ptica  ne nameću nam misteriju estetskog doživljaja kao što je prizor mlade majke sa bebom i dojkama. Vinikot je uzburkao javnost govoreći o Običnoj, posvećenoj majci i  njenoj bebi, jednako tako, mogao je govoriti o 'običnoj divnoj posvećenoj majci i njenoj običnoj prelepoj bebi'. Bio je u pravu kada je upotrebio reč „obična“, sa njenim  preticanjem pravilnosti i običaja, umesto statističkog „proseka“. Estetsko iskustvo majke sa njenom bebom je uobičajeno, redovno, jer je to tako hiljadama godina unazad, od kada je čovek prvi put video svet kao „lep“.

Teorija estetskog sukoba omogućava novo razumevanje određenih vrsta frustracija koje pripadaju kontratransferu. Kao što Bion takođe kaže, analitičar, a ne pacijent, je u poziciji da bude novorođena beba na početku svake sesije. Analitičar je taj koji svaki put mora izvući se iz svoje ledene pećine i pogledati izlazak sunca. A Melcer, posebno u svojim kasnijim razgovorima i spisima, naglašava versku dimenziju oslanjanja analitičara na unutrašnje objekte.
 
Seksualnost

U skladu sa Frojdom, on je seksualnost smatrao ključnom za sve - ne samo u ograničenom smislu fizičkog delovanja, već u širem smislu kombinacija, projekcija i introjekcija koje predstavljaju razvoj ličnosti. U “Seksualnim situacijama uma” (1973), on razlikuje seksualnost odrasle osobe od seksualnosti dece, infantilne polimorfne od infantilne perverzne seksualnosti i perverznost od psihoseksualnog istraživanja - posebno u slučaju adolescenata. Seksualnost nije puki nagon ili apetit, već struktura identiteta. A ključ za njegovo značenje nije u fizičkoj akciji, nego u nesvesnoj fantaziji koja stoji iza nje. Ovo se usko odnosi na koncept kombinovanog objekta; budući da je ključni fantazam iza bilo kojeg stanja uma primarna scena određenog tipa. Priroda fantazije prvobitne scene koja je bila „iza kulisa“ je ta koja vlada fantazijom u celini. U tom smislu, kombinovani objekt, ili novorođenčevo gledanje na njega, nalazi se u središtu značenja njegovog iskustva. Melcerova ljubav prema umetnosti takođe je doprinela njegovoj reviziji psihoanalitičkog stava prema seksualnosti. Upozorio je da ne donosi jednostavne zaključke o tome šta je umetnost, a šta pornografija, jer je bio svestan da površinski sadržaj nije smisao umetničkog dela; radije, to je formalna struktura od koje je ikonografija samo jedan element. Otuda je često uočena činjenica da lepo delo može imati ružnu temu.
 
Psihoanaliza kao umetnost

Melcerov naglasak na estetskoj dimenziji života i psihoanalitičkom radu i razumevanju je objedinjujući element u njegovom stvaralaštvu. Već je u njegovoj prvoj knjizi očigledno da, bez obzira na medicinski trening i smisao za teoriju, njegovo srce počiva na koncepciji psihoanalize kao umetnosti. Njegova odbojnost prema neurednoj složenosti institucija i politike može se posmatrati kao druga dimenzija ovog stava. Za njega je individualna kreativnost uvek najvažnija. Njegove knjige, koje posvećuju prilično malo eksplicitne pažnje drugim psihoanalitičkim piscima (sa izuzetkom The Kleinian Development (1978)), svoj život žive u atmosferi konsultantske sobe i u širokom pejzažu psihoanalitičkih ideja koje je on cenio. Čitalac će verovatno biti impresioniran, čak i preplavljen, sigurno izazovom njegove kliničke mašte i shvatanja mentalnog procesa, ali ponekad i frustriranim idiosinkrazijom njegovih oblika mišljenja i pisanja.


Jelena Krstić, psiholog 

Korišćeni izvori:

Meltzer, D. (1975), Adhesive identification, Contemporary psychoanalisys.
https://psychoanalysis.org.uk/our-authors-and-theorists/donald-meltzer
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Meltzer      

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.