Monday, October 26, 2020

Život i rad psihoanalitičara Sidneja Klajna

 


Sidnej Klajn (1918-2005) bio je ugledni britanski psihoanalitičar čiji je rad pokrivao područja dece, psihosomatskih bolesti, grupa, maničnih stanja, perverzija i delinkvencije i autističnih stanja. Njegovo razmišljanje i pisanje odražavaju rad Melanie Klein, sa kojom nije bio u srodstvu, kao i Vilfred Bion, Frances Tustin i drugi. Bio je čvrst pristalica ideja Melanie Klein i pomogao je da se razvije razumevanje da se analiza može i treba koristiti da bi se doprlo do veoma bolesnih pacijenata koji u suprotnom možda ne bi dobili pomoć.
Sidney Klein započeo je karijeru psihijatra dok je bio u vojsci, stacioniran u Burmi. Skroman, neugledan čovek, zanimao se za psihijatriju tokom vojne karijere. Bio je savetnik za psihijatriju u Indiji kada je Earl Mountbatten zatražio od njega da proceni dva japanska generala zbog ratnih zločina. U početku se specijalizovao za dečiju i porodičnu psihijatriju pre nego što je završio analitički trening. Kvalifikovao se 1953. godine, a zatim kao dete-analitičar 1957.godine. U potpunosti je učestvovao u mnogim ulogama na Institutu za psihoanalizu, uključujući direktora dečijeg odeljenja Londonske klinike za psihoanalizu.
Postao je analitičar za obuku i nadzor na Institutu za psihoanalizu i video je pacijente koji su često bili na granicama analiziranosti. Na primer, lečio je i opisao slučaj teškog ulceroznog kolitisa i slučaj delinkventne perverzije i zavisnosti od droge. Bio je zainteresovan i uticajan u oblasti autizma. Nadzirao je Frances Tustin, sa jednim od njenih prvih pacijenata sa autističnom bolešću u bolnici Belgrave. Smatrala je da je ovo formativno iskustvo i podstaklo je njen kontinuirani rad na ovom polju. Sam Sidney Klein bio je među prvim psihoanalitičarima koji su pisali o autističnim aspektima odraslih neurotičnih pacijenata. Nastavio je svoj rad kao dečiji i porodični psihijatar, uporedo sa privatnom praksom, dugi niz godina. Radio je u bolnici Vest Middlesek, a zatim u bolnicama Belgrave. Ovo  iskustvo u NHS i javnom sektoru uticalo je na njegov stil i pristup kao psihoanalitičara. Držao je mnoga predavanja u Engleskoj i inostranstvu, uključujući Australiju i Brazil. Sidney Klein je glavni  doprinosioc kreativnom rastu Kleinian-ove teorije i prakse tokom 1950-ih i 70-ih. Mnogi Kleinianovi analitičari pisali su o uticaju koji je on imao na njihov rad i razumevanje, posebno na ideju analize kao sredstva za transformisanje psihičkog bola. Nadgledao je i uticao na brojne analitičare koji su i dalje opširno pisali o kleinijskim idejama i teorijama. Pored priznavanja njegovog profesionalnog uticaja, mnogi su govorili o nezainteresovanosti Sidney Klein-a za status i slavu, kao i o njegovom humoru, toplini i prizemnom maniru i pogledima. Imao je veoma dug, srećan brak sa vajaricom Eileen Stevart, sa kojom je imao četvoro dece. Eileen je bila odgovorna za neke od finijih  bista analitičara izloženih u Institutu za psihoanalizu. 

Natalija Stanković, psiholog

https://www.theguardian.com/society/2005/dec/21/socialcare.guardianobituaries

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.