Thursday, December 24, 2020

Život i rad psihoanalitičarke Rejčel Blas

 


Profesorka Rejčel B Blass je analitičarka za obuku u Izraelskom psihoanalitičkom društvu i članica Britanskog psihoanalitičkog društva. Rođena je u Njujorku, studirala je kliničku psihologiju i filozofiju u Jerusalimu i Bostonu, a nakon završene analitičke obuke provela je osam godina u Londonu. Trenutno živi i radi u Jerusalimu. Blass je dobro poznata po svom doprinosu konceptualizaciji i razjašnjavanju Klajnijanske psihoanalize i njenih osnova. Njen rad razvija bogato razumevanje Klajnijanskog mišljenja i prakse, što naglašava njegovu savremenu vrednost, značenje i klinički značaj. Ona pronicljivo ispituje Klajnijanski pogled na osobu, razjašnjavajući dirljivu i strasnu nevolju njegovog unutrašnjeg sveta, dubine njegovog uma i mogućnosti njihovog menjanja kroz analizu. O svemu ovome ona piše u izrazito jasnom i inspirativnom stilu koji omogućava trenutno shvatanje zamršenih ideja  „ovde i sada“, uvažavanje idejnog jezgra koje ove ideje objedinjuje, što zauzvrat podstiče dalje razmišljanje o njima. Među temama kojima se Blass bavila su um i značenje, nesvesna fantazija, narcizam, instinkt smrti, prinuda na ponavljanje, pojam „dobrote“ i osnovna želja osobe za istinom i mogućnost njenog saznanja. Blass se posebno bavi ovim poslednjim, razrađujući koncepciju Klajnijevskog pojma istine kao oblika proživljenog znanja, odnosa uma prema stvarnosti koji se javlja prvenstveno pod Erosovom vlašću. Blass smatra da su drugi pojmovi pogrešno shvatili i umanjili ili doveli u pitanje ovaj pojam istine i njegove ključne uloge u analitičkoj teoriji i praksi, a na štetu razvoja analitičkog mišljenja i prakse.

Rejčelin rad ističe kako je Klajnijevski pogled na osobu inherentno vezan za tehniku i za razumevanje analitičke situacije i kurativnog procesa. Kroz dubinsko, detaljno izlaganje ovih kliničkih aspekata, ona nudi rafinirano razumevanje Klajnijevske prakse i kako i zašto ona deluje, posebno kako istina, pravilno shvaćena i primenjena u analitičkoj situaciji, može da izleči. Razlikujući Klajnijansku psihoanalizu, Blass, koja je takođe Frojdov učenjak, ističe kako ovaj pristup ne samo da unapređuje Frojdovo razmišljanje, već zapravo artikuliše latentne dimenzije onoga što čini samu suštinu psihoanalize kakve je izneo Frojd. U raspravi o ovoj zajedničkoj suštini Blass promoviše pojam „frojdovsko-klajnijskog“ pristupa. Mnogi Rejčelini tekstovi imaju značajan obrazovni kvalitet; vode čitaoce na put koji ne samo da olakšava sticanje znanja, već im otvara i proširuje način razmišljanja, omogućavajući im da  internalizuju nove ideje i oblike prakse. Uopšte uzevši, podučavanje i obuka je centralni aspekt Blassinog rada i doprinosa. Kroz radionice i predavanja, kao i tekuće seminare, supervizije i kurseve (akademske i kliničke), ona je promovisala dublje razumevanje Klajnijanske psihoanalize i napredovala u njenoj značajnoj praksi u mnogim kontekstima širom sveta. Blass je jedna od najplodnijih savremenih Klajnovskih autora; njeni spisi su prevedeni na mnoge jezike i predaju se u institutima širom sveta. 

Anđela Zlatanović, medicinska sestra 


Literatura:
2011 Blass, R. B. ‘On the immediacy of unconscious truth: Understanding Betty Joseph’s “here and now” through comparison with alternative views of it outside of and within Kleinian thinking‘. International Journal of Psychoanalysis. 92(5): 1137-1157.


2011 Blass, R. B. ‘An introduction to ‘The value of ‘late Bion’ to analytic theory and practice’‘. International Journal of Psychoanalysis. 92(5):1081-1088. 


2012 Blass, R. B. ‘The ego according to Klein: Return to Freud and beyond‘. International Journal of Psychoanalysis. 93(1): 151-166. 

2014 Blass, R. B. ‘On “the fear of death” as the primary anxiety: How and why Klein differs from Freud‘. International Journal ofPsychoanalysis. 95(4): 613-627.


2015 Blass, R. B. ‘Conceptualizing splitting: On the different meanings of splitting and their implications for the understanding of the person and the analytic process‘. International Journal of Psychoanalysis. 96(1):
123-139.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.